لیست برنامه ها

کنسرت سامان جلیلی تبریز

محل اجرا : مرکز همایش های بین المللی (تبریز)
تاریخ اجرا : 21 اسفند
ساعات ا جرا : 21:00
نرخ بلیت : از 600,000 تا 1,200,000 ریال

استند آپ کمدی محمد ریاضتی کرمان

محل اجرا : سالن ذغال سنگ کرمان
تاریخ اجرا : 9 اسفند
ساعات ا جرا : 18:00
نرخ بلیت : از 300,000 تا 500,000 ریال
فروش این برنامه به پایان رسیده است

استند آپ کمدی محمد ریاضتی رفسنجان

محل اجرا : مجتمع فرهنگی افصح هجری
تاریخ اجرا : 10 اسفند
ساعات ا جرا : 18:00
نرخ بلیت : از 300,000 تا 500,000 ریال
فروش این برنامه به پایان رسیده است

استند آپ کمدی محمد ریاضتی شهرکرد

محل اجرا : سالن فرهنگسرای شهرکرد
تاریخ اجرا : 6 اسفند
ساعات ا جرا : 21:00
نرخ بلیت : از 300,000 تا 700,000 ریال
فروش این برنامه به پایان رسیده است

بمب خنده اصفهان

محل اجرا : سالن کوثر اصفهان
تاریخ اجرا : 30 بهمن
ساعات ا جرا : 21:00
نرخ بلیت : از 200,000 تا 350,000 ریال

مهندسی آینده پوریا مظفریان 10 بهمن

محل اجرا : سالن همایش های سیتی سنتر
تاریخ اجرا : 10 بهمن
ساعات ا جرا : 17:00
نرخ بلیت : از 300,000 تا 800,000 ریال
فروش این برنامه به پایان رسیده است

استند آپ کمدی محمد ریاضتی 25 دی

محل اجرا : سالن همایش های سیتی سنتر
تاریخ اجرا : 25 دی
ساعات ا جرا : 18:00, 21:00
نرخ بلیت : از 350,000 تا 650,000 ریال

اکبر اقبالی 13 دی

محل اجرا : سالن همایش های سیتی سنتر
تاریخ اجرا : 13 دی
ساعات ا جرا : 21:00
نرخ بلیت : از 400,000 تا 800,000 ریال

اکبر اقبالی 12 دی

محل اجرا : سالن همایش های سیتی سنتر
تاریخ اجرا : 12 دی
ساعات ا جرا : 18:00, 21:00
نرخ بلیت : از 400,000 تا 800,000 ریال

اکبر اقبالی 11 دی

محل اجرا : سالن همایش های سیتی سنتر
تاریخ اجرا : 11 دی
ساعات ا جرا : 18:00, 21:00
نرخ بلیت : از 400,000 تا 800,000 ریال

حامد آهنگی 24 آبان

محل اجرا : سالن همایش های سیتی سنتر
تاریخ اجرا : 24 آبان
ساعات ا جرا : 18:00, 21:00
نرخ بلیت : از 400,000 تا 800,000 ریال

حامد آهنگی 22 و 23 آبان

محل اجرا : سالن همایش های سیتی سنتر
تاریخ اجرا : 22 آبان
ساعات ا جرا : 18:00, 21:00
نرخ بلیت : از 400,000 تا 800,000 ریال